add firstCommands
keyAuthentification

HeERO

 .

Tavoite

HeERO-projektin kokonaistavoite on valmistautua levittämään tarvittava infrastruktuuri Eurooppaan jotta yleiseurooppalainen, yhteentoimiva ajoneuvon sisäinen hätäpuhelupalvelu eCall pystytään toteuttamaan. eCall-palvelun käyttöönoton euroopanlaajuisesti tulee ottaa huomioon kaksi pääehtoa joista sen menestynyt toiminta riippuu:

 • Yhteentoimivuus ja rajat ylittävä jatkuvuus: mahdollisuus siihen, että mikä tahansa ajoneuvo mistä tahansa Euroopan maasta ajamassa missä tahansa Euroopan maista voi käyttää eCall-palvelua vakavan onnettomuuden tapahtuessa tulisi olla palvelun avaintekijä. Yhteentoimivuuskysymykset eivät koske vain teknistä toteutusta vaan myös toimintonäkemyksiä.
 • Yhtenäistäminen: eCall-palvelu voi toimia kunnolla ympäri Euroopan vain jos se kehitetään yhtenevällä tavalla eri maissa, kuitenkin kunnioittaen eri kansallisia sovelluksia. 112/E112-järjestelmän käyttö osoittaa ensimmäisiä askelia tällä yhtenäistämisen tiellä.

Yhteentoimivuus- ja yhtenäistämiskysymysten ratkaisemiseksi Eurooppalaisille esikäyttöönoton pilottitutkimuksille on määritelty seuraavat korkean tason päämäärät:

 • Määritellään käyttö-ja toimivuustarpeet, jotka tarvitaan eCalliin liittyvien palveluketjun osien (PSAP-integroidut pelastusjärjestelmät, teleliikenne-112/E112 jne) päivitystarpeet eCall-viestien käsittelemiseksi.
 • Toteutetaan olemassaolevat yleiseurooppalaiset eCalliin liittyvät standardit
 • Toteutetaan tarvittavat tekniset ja toiminnalliset infrastruktuurin päivitykset
 • Tunnistetaan eCall-järjestelmän mahdollinen käyttö yleisissä ja/tai yksityisissä lisäarvopalveluissa
 • Tuotetaan koulutusmateriaali eCall-operaattoreille
 • Arvioidaan eCall-palvelulaitteisiin liittyvät tyyppihyväksymistoiminnot yhdessä CEN projektiryhmän kanssa.
 • Tuotetaan suositukset tuleville eCall-järjestelmän esikäyttöönotto- ja käyttöönottotoiminnoille Euroopassa
 • Tuodaan esille pilottien tuloksia ja parhaita toimintatapoja niille muille EU:n jäsenvaltioille ja liitännäismaille, jotka eivät ole mukana HeERO-piloteissa.
 • Esitellään EU:n laajuinen yhteentoimiva ja jatkuvan yhtenäinen eCall-palvelu.
 .
 .
 .