add firstCommands
keyAuthentification

Mikä on HeERO?

 .

Tavoite

HeERO-projekti valmistelee, tekee ja koordinoi 112 eCall esikäyttönoton pilotit euroopan tasolla ottaen huomioon Eurooppalaisten standardointitahojen määrittelemät ja hyväksymät Eurooppalaiset standardit.

Menetelmä
Pilotti käynnistetään analysoimalla eCall-järjestelmän arvoketju jotta voidaan tunnistaa järjestelmän käyttöönoton vaatimukset ja tarvittavat järjestelmäpäivitykset. Työssä keskitytään ajoneuvojärjestelmän rajapintaan, tietoliikennejärjestelmään (erityisesti 112/E112 liittyvät osat) sekä PSAP infrastruktuuri.
Analyysien tulosten pohjalta valmistellaan kullekin maalle käyttöönottosuunnitelma ohjaamaan palvelun toteutusta ja testaamista. Samalla valmistellaan eCall koulutuskäsikirjat ja hätämenettelytavat ajoneuvon sisäisten E112 hätäpuheluiden käsittelyä varten.
Tämä toimintavaihe suoritetaan tositilanteissa ja sillä pyritään testaamaan käyttöönotettuja järjestelmän osia. Tarkoituksena on arvioida kaikki järjestelmiä jotka tarvitaan yleiseurooppalaisen eCall-järjestelmän päästä-päähän toimimiseen.
Testien tulokset arvioidaan ja käyttöönottoa nopeuttavat ja hidastavat tekijät tunnistetaan. Nämä pilottien kokonaistulokset tullaan sisällyttämään tuleviin eCall järjestelmän Eurooppalaisiin käyttöönottosuosituksiin.

Die Pilotprojekt-Länder
HeERO beinhaltet nationale und internationale Pilotprojekte in Rumänien, Deutschland, der Tschechischen Republik, Finnland, Italien, den Niederlanden, Griechenland, Kroatien und Schweden. Das Projekt umfaßt außerdem Testaktivitäten mit dem russischen ERA-GLONASS. Über 100 mit eCall ausgestattete Fahrzeuge werden in den Mitglieds- und assoziierten Staaten lokal und länderübergreifend fahren.

HeERO umfaßt auch grenzüberschreitende Aktivitäten mit Russland, um die Kompatibilität von eCall mit dem Russischen ERA-GLONASS zu testen.

Pilottimaat
HeERO-pilotteihin sisältyy kansallisia ja kansainvälisiä pilotteja. Kansalliset pilottimaat ovat Alankomaat, Italia, Kreikka, Kroatia, Ruotsi, Romania, Saksa, Suomi ja Tsekin tasavalta. Projektiin kuuluu myös ristiintestausta Venäjän ERA-GLONASS järjestelmän kanssa. Yli 100 eCall-varusteista autoa jaellaan paikallisesti eri jäsen- ja liitännäismaissa sekä kansainvälisesti useamman maan alueella.
HeEROon sisältyy myös rajat ylittäviä toimintoja Venäjän kanssa eCall- ja ERA-GLONASS-järjestelmien yhteensopivuuden testaamiseksi.

eCall-standardit
HeERO testaa ja arvioi eCall-järjestelmän Eurooppalisten standardointitahojen määrittelemät ja hyväksymät standardit ETSI MSG ja CEN TC 278 WG 15.

Avoimmuus
Pilotoinnin perusteella saadut tulokset eCall-standardin rajapintojen ja protokollien toiminnasta siirretään niiden Eurooppalisten standardointitahojen (ESO) käyttöön, jotka ovat jo mukana eCall-standardien (CEN ja ETSI) määrittelyssä eCall-standardien hiomiseksi ja viimeistelyksi. Nämä määrittelyt tuodaan myös muiden kuin pilotoivien eCall-osakkaiden tietoon Eurooppalaisen eCall käyttöönottoalustan kautta päivittämällä "eCall käyttöönoton suuntaviivat"-julkaisu
HeEROn tuloksena tulee olemaan myös käyttöpäivityksiä ja uusia toimintamenettelyjä hätätapausten hallintarakenteisiin. Myös nämä tulokset tullaan sisällyttämään "eCall käyttöönoton suuntaviivat"-julkaisun päivitykseen ja, mikä tärkeintä, jakamaan Euroopan hätäpalvelujen edustajien kanssa EENA-verkoston ja jäsenyyksien kautta.
Sen lisäksi, että tuloksista tiedotetaan Euroopan laajuisesti, kukin osallistuva jäsenvaltio huolehtii pilottitutkimusten tulosten jakelusta omassa maassaan paikallisten tiedotustilaisuuksien muodossa.

Vaikutukset
HeERO tulee julkaisemaan sarjan raportteja eCallin käyttöönotosta ja parhaista toimintatavoista jotka auttavat ja kiihdyttävät palvelun levittämistä käyttöön osallistuvissa jäsenmaissa ja myös muissa, pilotteihin osallistumattomissa maissa. Projektin tärkein pitkänajan vaikutus on siis kestävän ja yhteentoimivan eCall palvelun levittäminen kaikkiin maihin. Tämä johtaa liikenneturvallisuuden lisääntymiseen koska eCall on lupaavimpia teiden turvallisuusjärjestelmiä.

 .
 .
 .