add firstCommands
keyAuthentification

HeERO

 .

Ciljevi

Temeljni cilj projekta HeERO jest priprema uspostave potrebne infrastrukture u Europi u svrhu uvođenja i usklađivanja paneuropske interoperabilne usluge za hitan poziv iz vozila - ePoziva. Kod provedbe usluge ePoziva na europskoj razini u obzir treba uzeti dva osnovna uvjeta o kojima će ovisiti kvaliteta njenog djelovanja:

 • Interoperabilnost i prekogranični kontinuitet: zahtjev da vozila iz različitih europskih zemalja putujući Europom imaju mogućnost ePoziva u slučaju teže nesreće predstavlja glavni poticaj za ovu funkcionalnost usluge ePoziva. Pitanje interoperabilnosti podrazumijeva ne samo tehnološka, već i operativna gledišta usluge ePoziva.
 • Usklađivanje: usluga ePoziva u Europi može funkcionirati samo ako je usklađena među različitim zemljama, a ipak poštuje različite nacionalne provedbe. Korištenje 112/E112 predstavlja prvi korak u ovom pristupu usklađivanju.

Da bi se utvrdila interoperabilnost i uskladile dimenzije provedbe ePoziva utvrđeni su sljedeći ciljevi visoke složenosti, primjenjivi na pilot projekt
pred-uspostave ePoziva:

 • Utvrditi operativne i funkcionalne zahtjeve za nadogradnju svih dijelova lanca usluge ePoziva (sustavi spašavanja integrirani u PSAP-ove,
 • telekomunikacije-112/E112, itd.) za korištenje ePoziva
 • Provesti postojeće europske norme vezane uz paneuropski ePoziv
 • Provesti potrebnu nadogradnju tehnološke i operativne infrastrukture
 • Utvrditi moguću uporabu usluge ePoziva u kreiranju novih javnih i privatnih (komercijalnih) usluga dodane vrijednosti
 • Izraditi nastavne materijale za operatere sustava ePoziva
 • Predložiti postupke atestiranja opreme za ePoziv u suradnji s projektnom skupinom standardizacijske organizacije CEN
 • Sastaviti preporuke za buduće aktivnosti za razdoblje prije uspostave usluge ePoziva u Europi, kao i za njenu uspostavu
 • Promicati rezultate pilot projekta i najbolje primjere iz prakse iz drugih država članica i pridruženih država koje ne sudjeluju u projektu HeERO
 • Pokazati interoperabilnost i kontinuitet usklađene usluge ePoziva u širokoj primjeni u EU
 .
 .
 .