add firstCommands
keyAuthentification

HeERO

 .

Vizija

Projektom HeERO pripremit će se, provesti i koordinirati pilot projekte prije razmještaja ePoziva 112, na europskoj razini uzimajući u obzir zajedničke
europske norme koje su europska normizacijska tijela definirala i odobrila.

Metodologija
Projekt će započeti najsuvremenijom analizom vrijednosnog lanca ePoziva kako bi se utvrdili zahtjevi za provedbu sustava i nadogradnju potrebne
infrastrukture. Naglasak će biti na sučelju opreme sustava za vozilo, telekomunikacijskoj infrastrukturi (posebno dijelovi koji se odnose na
112/E112) i infrastrukturi PSAP-a.
Ovisno o rezultatima analize izradit će se provedbeni plan za svaku zemlju kojim će se usmjeravati provedba i testiranje usluge. Isto tako, izradit će se priručnici za obuku vezanu uz ePoziv, kao i postupci u hitnim situacijama za preuzimanje hitnih poziva E112 iz vozila.
Ova će se operativna faza odvijati u stvarnim situacijama, a cilj joj testiranje provedenih komponenata. Krajnji je cilj procjena svih sustava potrebnih za funkcioniranje paneuropskog ePoziva s kraja na kraj.
Nakon ocjene rezultata testiranja utvrdit će se čimbenici koji olakšavaju, odnosno onemogućuju razmještaj. Konačne preporuke za budući
razmještaj ePoziva u Europi sadržavat će ukupne rezultate pilot projekta.

Države koje sudjeluju u pilot projektu
Pilot HeERO obuhvaća nacionalne i međunarodne pilot projekte u sljedećim zemljama: Češka Republika, Finska, Grčka, Hrvatska, Italija, Nizozemska, Njemačka, Rumunjska i Švedska. Uz to, projekt HeERO obuhvaća i provedbu provjera interoperabilnosti ruskog sustava ERA-GLONASS s europskim sustavom ePoziva. Više od 100 vozila opremljenih uređajem za ePoziv vozit će se cestama u državama sudionicama iz Europske unije (EU), pridruženih državama, kao i na međudržavnoj razini.

"HeERO uključuje i prekogranične aktivnosti s Rusijom u svrhu provjere
sukladnosti ePoziva s ruskim sustavom ERA-GLONASS.

Norme vezane za ePoziv
U okviru projekta HeERO provjerit će se provedivost dostupnih norma za ePoziv, koje su utvrdila i odobrila europska normizacijska tijela, i to ETSI MSG i CEN TC 278 WG 15.

Otvorenost
Rezultati aktivnosti projekta HeERO, a posebno detalji o posebnim sučeljima i protokolima razvijenim za potrebe uspostave usluge ePoziva, biti će predtsvljeni Europskoj normizacijskoj organizaciji (ESO), koja je već uključena u izradu normi za uslugu ePoziv putem normizacijskih tijela CEN i ETSI, kako bi se omogućilo ispravno dovršenje normizacijskog postupka za uslugu ePoziv. Dionici sustava ePoziva koji izravno ne sudjeluju u pilot projektu bit će obaviješteni o novim i promijenjenim specifikacijama bit će obaviješteni putem europske platforme za provedbu ePoziva ažuriranjem "Smjernica za provedbu ePoziva".
"Projekt HeERO razvit će operativne dopune i novi radne postupke (standardne operativne procedure) za dionike procesa upravljanje hitnim situacijama. Navedeni rezultati također će biti predstavljeni u novom izdanju
"Smjernica za provedbu ePoziva", dok će detaljnije informacije o njima biti predstavljene predstavnicima europskih službi za hitne situacije pomoću mreža i članstava EENA-e."
Osim predstavljanja rezultata na europskoj razini,  sve države članice koje sudjeluju u projektu HeERO obvezne su predstavljati rezultate projekta u svojim zemljama putem lokalnih aktivnosti informiranja.

Učinak
Projekt HeERO predstavit će izviješća o načinu uspostave usluge ePoziva, te najbolje primjere iz prakse, pomoću kojih će se ubrzati i učiniti kvalitetnijom uspostava usluge ePoziva na nacionalnoj razini u državama koje uslugu namjeravaju uspostaviti na svom području, neovisno o sudjelovanju u projektu HeERO. Na taj način omogućit će se povećanje opće sigurnosti na europskim cestama, uzimajući u obzir potencijale usluge ePoziva kao djelotvornog sigurnosnog sustava u području cestovnog prometa.

 .
 .
 .