Контакти

Координатор на проекта

Andy Rooke
ERTICO
a.rooke@mail.ertico.com
+32 2 400 07 80

Мениджър по разпространението на материали и информация за проекта

Jerome Paris
EENA
jp@eena.org
+32 2 644 06 08

 .
 .