Kansainvälinen yhteistyö

 .

HeERO monikansallinen pilotti

Erilaisia kansallisten pilottien yhteydessä toteutettuja organisaatioita tullaan käyttämään monikansallisen pilotin runkona.

Mitään erillisiä asetuksia, laitteistoja tai ohjelmistoja ei tulla tarvitsemaan monikansalliseen pilottiin koska tämän pilotin tarkoitus on todistaa, että ulkomainen auto voi lähettää eCall-viestin (puhe+data) paikalliselle eCall-hätäkeskukselle. Monikansallinen pilotti arvioi voiko ulkomaisen ajoneuvolaitteiston lähettämä eCall  liittyä saumattomasti paikallisesti toteutettuun 112 eCall-reititykseen. Euroopan sisäisesti sovittuja standardeja jotka on toteutettu ja testattu paikallisissa piloteissa käytetään ylikansallisessa pilotissa myös arviotaessa näiden standardien oikeellisuutta palvelun Eurooppalaista yhteentoimivuutta.

Euroopanlaajuista yhteentoimivuutta tullaan testaamaan ja arvioimaan käyttämällä sovittuja Eurooppalaisia standardeja.

 .

ERA GLONASS-projekt

Venäjä tutkii parhaillaan eCall-toteutusta ERA GLONASS-projektissa, tärkeässä valtiollisessa ohjelmassa, jota pääministeri Vladimir Putin tukee avainprojektina liikenneturvallisuuden parantamisessa ja Venäjän talouden modernisoinnin mahdollistajana. Ottaen huomioon, etteivät ERA GLONASS-järjestelmä ja eCall ole identtisiä on tärkeää varmistua järjestelmien yhteensopivuudesta. Kuljetusvirrat Euroopan ja Venäjän välillä tulevat kasvamaan ja ihmisillä on tarve vastaanottaa samat hätäpalvelut ylitettäessä EU:n raja. Tämän takia yhteisiä standardeja on käytettävä tuottamaan palvelun kattavuus eurooppalaisille autoille Venäjällä ja venäläisille autoille EU:ssa. Tämän vuoksi on ratkaisevaa synkronoida EU:n ja Venäjän toteutusponnistelut aivan alusta lähtien. Näistä syistä johtuen HeERO ja ERA GLONASS testaavat näiden kahden järjestelmän yhteensopivuuden ainakin yhdessä yhteispilotissa jossa ovat mukana vähintään seuraavan HeEROn jäsenet: Kroatia, Romania ja Suomi.

 .
 .
 .