Internationale samenwerking

 .

HeERO pilot meerdere landen

De uitkomsten van de pilots in de verschillende landen worden gebruikt voor de pilot meerdere landen.

Voor de pilot meerdere landen is geen extra HW en SW apparatuur nodig aangezien de bedoeling van deze pilot is aan te tonen dat het ook vanuit een buitenlandse auto mogelijk is een eCall (stem + gegevens) te verzenden naar de lokale PSAP's die de hulpdiensten inschakelen. Tijdens de pilot meerdere landen zal gekeken worden of een eCall-oproep vanuit een buitenlandse IVS zonder problemen via de lokale 112 eCall-route afgehandeld kan worden. De Europese eisen vastgesteld tijdens de lokale pilots zullen ook gelden tijdens de pilot meerdere landen zodat bekeken kan worden of deze geschikt zijn voor werking over de grenzen.

Testen worden uitgevoerd om te kijken of het systeem werkt over de binnengrenzen in Europa en voldoet aan de eisen die overeengekomen zijn.

 .

ERA GLONASS project

In Rusland wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is eCall in te voeren als onderdeel van het ERA GLONASS project. Dit is een federaal programma dat gesteund wordt door premier Putin en waar hoge prioriteit aan wordt gegeven omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid en een impuls kan geven aan de modernisering van de Russische economie. Het Russische ERA GLONASS en het paneuropese 112 eCall zijn niet identiek en dus is het zaak ervoor te zorgen dat de twee systemen compatibel zijn. Daar het transportverkeer tussen Rusland en de rest van Europa alleen nog maar zal toenemen is het zaak dat iedereen dezelfde noodhulp krijgt ook buiten de grenzen van de EU. Het is belangrijk dat de eisen die aan de systemen gesteld worden dezelfde zijn zodat wat geldt voor EU- voertuigen in Rusland ook geldt voor Russiche voertuigen in de EU. Om deze reden is het van cruciaal  belang dat de inspanningen die verricht worden in de EU en in Rusland van het eerste begin synchroon lopen en dat de uitwisseling tussen HeERO en ERA GLONASS in ten minste een gezamenlijke pilot getest wordt. Bij deze gezamenlijke pilot zijn in ieder geval HeERO partners Kroatië, Roemenië en Finalnd betrokken.

 .
 .
 .