Uluslararası işbirliği

 .

HeERO çok ülkeli pilot projesi

Her ulusal pilot bölgede kurulacak farklı yerel yapılar çok uluslu pilot proje çerçevesinde kullanılacaktır.

Bu çok ülkeli pilot proje çerçevesinde bir yerde seyahat yabancı bir arabanın,  yerel eCall acil çağrı merkezine eCall çağrısı (ses + veri) göndermesi için özel bir konfigürasyona veya ek donanım ve yazılıma ihtiyaç duymayacağı pilot proje kapsamında doğrulanacaktır.  Çok ülkeli pilot proje, yabancı bir IVS tarafından başlatılan eCall çağrısının yerel 112 eCall çağrı yönlendirmesinde olduğu gibi sorunsuz şekilde eCall çağrı merkezine yönlendirilip yönlendirilmediğini değerlendirecektir. Yerel pilotlarda test edilmiş ve kabul görmüş Avrupa standartları çok ülkeli pilot projede kullanılacağı gibi, Avrupa'da birlikte çalışabilir bir hizmet için bu standartların geçerliliği de değerlendirilecektir.

Kabul edilen Avrupa standartları kullanılarak hizmetin Avrupa çapında birlikte çalışabilirliğinin test edilmesi ve değerlendirilmesi beklenmektedir.

 .

ERA GLONASS Projesi

Rusya bu günlerde,  yüksek öncelikli bir federal program olan ve Başbakan Vladimir Putin tarafından; yollarda güvenliğin artırılması ve Rus ekonomisinin modernizasyonunun kolaylaştırılması için önemli bir proje olarak görülen ve desteklenen ERA GLONASS projesi aracılığıyla eCall sisteminin uygulanmasını araştırmaktadır. Rus ERA GLONASS sistemi ve pan-Avrupa 112 eCall sisteminin aynı olmadığını dikkate alarak, bu iki sistemi uyumlu hale getirmek büyük önem arz etmektedir. Avrupa'dan Rusya'ya ve Rusya'dan Avrupa'ya ulaşım yoğunluğunun artması, AB'nin sınır ötesine seyahat eden insanların gittikleri yerlerde de aynı acil servislerden yararlanma ihtiyacını doğuracaktır. Bu nedenle Rusya'daki Avrupa araçlarına ve Avrupadaki Rus araçlarına söz konusu hizmet kapsamının sağlaması için ortak standartlar kullanılmalıdır. Bu bakımdan, ilk aşamadan itibaren AB ve Rus uygulama çalışmalarını senkronize etmek çok önemlidir. Bu ​​nedenlerle HeERO ve ERA GLONASS,  Hırvatistan, Romanya veya Finlandiya ülkelerinden birini içerecek en az bir ortak pilot proje ile iki sistemin birlikte çalışabilirliğini test edecektir.

 .
 .
 .