HeERO Hakkında

 .

Hedefler

HeERO projesinin genel amacı uyumlulaştırılmış pan-Avrupa birlikte  çalışabilir araç içi acil çağrı servisi "eCall"u gerçekleştirme amacı ile Avrupa'da gerekli alt yapının hazırlanmasıdır. Avrupa düzeyinde bir eCall servisini uygulanması ve  başarılı bir şekilde işletilmesi için iki önemli koşul dikkate alınmalıdır:

 • Birlikte çalışabilirlik ve sınır ötesi süreklilik: Herhangi bir Avrupa ülkesinden Avrupa çapında seyahat herhangi bir aracın ciddi bir kaza durumunda eCall servisini kullanma olasılığı temel bir etkendir. Birlikte çalışabilirlik konusu yalnızca teknik çözümleri değil, aynı zamanda işletme konularını da kapsar.
 • Uyum: eCall servisi Avrupa'da farklı ulusal uygulamalara saygılı olarak, farklı ülkelerle uyumlu biçimde geliştirilirse başarılı bir şekilde çalışabilir. Bu uyumlu yaklaşımın ilk adımı 112/E112' nin kullanımıdır.

eCall uygulamasının birlikte çalışabilirlik ve uyum boyutlarını ele almak amacıyla, Avrupa yaygınlaştırma öncesi pilot ülkeler için aşağıdaki üst düzey hedefler  tespit edilmiştir:

 • Tüm eCall ile ilgili hizmet-zinciri parçalarını iyileştirmek için gerekli operasyonel ve fonksiyonel ihtiyaçları tanımlamak(Çağrı merkezi entegre kurtarma sistemleri, telekomünikasyon-112/E112, vb.)
 • Mevcut Pan-Avrupa eCall ile ilgili Avrupa standartlarını uygulamak
 • Gerekli teknik ve operasyonel altyapı iyileştrimelerini gerçekleştirmek
 • Kamu ve/veya özel katma değerli hizmetler için eCall sisteminin olası kullanımını tespit etmek
 • eCall operatörleri için eğitim materyalleri üretmek
 • CEN Proje Ekibi ile işbirliği içinde eCall servis ekipmanları ile ilgili sertifikasyon işlemlerini değerlendirmek
 • Avrupa'daki gelecek eCall ön kurulum ve yayılım faaliyetleri için öneriler üretmek
 • Pilot sonuçları ve en iyi uygulamaları HeERO pilot projesine katılmayan diğer AB Üye ve ilgili devletlerine tanıtmak
 • AB çapında uyumlulaştırılmış eCall servisinin birlikte çalışabilirlik ve sürekliliğini göstermek
 .
 .
 .
 .