HeERO Nedir?

 .

Vizyon

HeERO projesi Avrupa Standardizasyon Kuruluşları tarafından belirlenen ve onaylanan Avrupa standartlarını dikkate alarak Avrupa düzeyinde 112 eCall yaygınlaştırma öncesi pilotların hazırlanması, uygulanması ve koordine edilmesini sağlayacaktır.

Yöntembilim
Pilot proje, sistem uygulama gereksinimleri ve gerekli altyapı iyileştirme ihtiyaçlarını tanımlamak için eCall değer zincirinin durum analizi ile başlayacaktır. Özellikle de araç içi sistem ekipmanı arayüzü, Telekomünikasyon altyapısı (özellikle 112/E112 ile ilgili bölümler) ve çağrı merkezi altyapısına odaklanılacaktır.
Analiz sonuçlarına göre her ülke için servis kurulumları ve testler için yol gösteren bir uygulama planı hazırlanacaktır. Benzer şekilde araç içi E112 acil aramaları için eCall eğitim kılavuzları ve acil durum prosedürleri hazırlanacaktır.
Operasyon safhası gerçek yaşam koşullarında gerçekleştirilecek olup kurulumu yapılan bileşenlerin testini hedeflemektedir. Amaç pan-Avrupa eCall sisteminin uçtan uca işletilmesi için gerekli sistemi değerlendirmektir.
Test sonuçları değerlendirilecek ve yaygınlaştırma kolaylaştırıcıları/engelleri tespit edilecektir. Bu kapsamlı pilot uygulama sonuçları Avrupa'da gelecek eCall yaygınlaştırımı için son önerileri içerecektir.

Pilot Ülkeler
HeERO 1  Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Romanya, İsveç ve Hollanda'nın yer aldığı ulusal ve uluslararası bir pilot projedir. HeERO 2 pilot projesinde ise Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Lüksemburg, İspanya ve Türkiye yer almaktadır.

Proje ayrıca Rus ERA-GLONASS sistemi ile çapraz test faaliyetlerini de içermektedir. 100'den fazla eCall cihazı bulunan araçla, katılımcı ve asosiye devletlerin içinde ve katılımcı ve asosiye devletler arasında uluslararası (çok ülkeli)  sürüşler gerçekleştiricektir.

eCall Standardları
HeERO Avrupa Standardizasyon Kuruluşları tarafından belirlenen ve onaylanan eCall standartlarını, ETSI MSG ve CEN TC 278 WG 15,  test edip değerlendirecektir..

Açıklık
Pilot uygulama sonrası elde edilecek özel eCall standartları, arayüzleri ve protokolleri halihazırda eCall standardları(CEN ve ETSI) ile ilgilenen Avrupa Standard Kuruluşlarına (ESO) bildirilecek  ve  bu sayede eCall standardizasyonunun sonuçlandırılmasında düzenleme görevi görülecektir. Bu özellikler aynı zamanda "eCall Uygulama Rehberi"ni güncelleyerek, Avrupa eCall Uygulama Platformu ile pilot projeye doğrudan katılmayan eCall paydaşlarına dağıtılacaktır.
HeERO projesi ile ayrıca işletim güncellemeleri ve acil durum yönetim yapıları için yeni çalışma prosedürleri gibi sonuçlar da elde edilecektir. Bu sonuçlar aynı zamanda en güncel "eCall'ı Uygulama Rehberi"ni içerecek ve özellikle EENA ağı ve üyeliklerinin kullanımı ile Avrupa Acil Servis temsilcileri ile paylaşılacaktır.
Avrupa düzeyinde sonuçların yaygınlaştırılmasına ek olarak, her katılımcı Üye Devlet de özel yerel yaygınlaştırma faaliyetleri yoluyla ülke içinde pilot proje sonuçlarını paylaşmakla yükümlüdür.

Etki
HeERO projesi ile katılımcı Üye Devletler ve aynı zamanda pilot projeye dahil olmayan ülkelerde eCall servisinin yaygınlaştırılmasını hızlandıracak eCall uygulaması raporu ve en iyi uygulamalar hakkında bir dizi rapor sunulacaktır. Bu nedenle projenin Avrupa'daki en önemli uzun vadeli etkisi tüm ülkelerde sürdürülebilir ve birlikte çalışabilir eCall servisinin yaygınlaştırılması olacaktır. Böylelikle yol güvenliği artırılarak, eCall sisteminin en çok gelecek vadeden yol güvenliği sistemlerinden biri olması sağlanacaktır.

 .
 .
 .

Daha Fazla Detay